27.11.2020r.

       Z uwagi na zbliżający się okres zimowy rozpoczęliśmy akcję zima 2020/2021. W trakcie czynności sprawdzane są przez funkcjonariuszy miejsca w których przebywają osoby bezdomne mieszkające w nieogrzewanych altanach działkowych, wiatach przystankowych, szukające schronienia przed zimnem na strychach, w klatkach schodowych, piwnicach opuszczonych budynków. Osobom tym strażnicy proponują pomoc w postaci przewiezienia do noclegowni.
      Państwa informacje o osobach będących w trudnych dla nich położeniu, przekazane odpowiednim służbom pozwolą na dotarcie do potrzebujących i udzielenie im pomocy oraz schronienia w wyznaczonych placówkach.
Straż Miejska – 986
Policja – 997
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy – 76 722 18 00
pomoc3.jpg
pomoc2.jpg2.jpg
pomoc1.jpg2.jpg
legnica

Wtorek
13 Kwietnia 2021
Pogoda: