29.06.2020r.

         Komendant Straży Miejskiej w Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko strażnik miejski (aplikant) - 2 etaty, w pełnym wymiarze czasu pracy. Oferty należy składać do 13.07.2020 roku, do godz. 15.00 w sekretariacie Straży Miejskiej w Legnicy, Al. Rzeczypospolitej 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
         Szczegółowych informacji dotyczących naboru można uzyskać na stronie internetowej:

http://sm.bip.legnica.eu   w zakładce Ogłoszenia/ Ogłoszenia o naborze
http://sm.legnica.eu   w zakładce Praca/Nabór do SM

legnica

Sobota
31 Października 2020
Pogoda: