01.02.2019r.

        W ramach prowadzonej akcji „Ferie zimowe ze Strażą Miejską” funkcjonariusze spotkali się z dziećmi uczęszczającymi na „zimowe półkolonie” organizowane przez Świetlicę Terapeutyczną nr 1 przy ul. Brackiej.
     Celem spotkania było przeprowadzenia zajęć edukacyjnych związanych z bezpiecznymi zabawami podczas ferii. Strażnicy korzystając z prezentacji multimedialnej omówili zagadnienia związane z bezpieczeństwem podczas zabaw na śniegu oraz przedstawili zasady prawidłowego poruszania się po drogach. Mundurowi przypomnieli również o podstawowych numerach alarmowych potrzebnych w przypadku zdarzeń losowych. 
        Dzieci wykazały duże zainteresowanie tematem i aktywnie uczestniczyły w zaproponowanych zabawach edukacyjnych.
stnr12018.jpg

legnica

Poniedziałek
27 Maja 2019
Pogoda: