Podstawy prawne do odholowania pojazdu

Zagadnienie to regulują przepisy art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 

 Zgodnie z art. 50a. ust. 1 ustawy Prawo o  ruchu drogowym, pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez Straż Miejską (gminną) na koszt właściciela lub posiadacza.

 Zgodnie art. 130a ust. 1 pkt. 1,4,5 ustawy Prawo o ruchu drogowym, strażnik miejski ma prawo do podejmowania decyzji o przemieszczeniu lub usunięciu pojazdu z drogi na koszt właściciela:

 1. W sytuacji pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,

2. Pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 2,

3. Pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

W przypadku stwierdzenia braku pojazdu w miejscu zaparkowania, należy upewnić się, czy nie został on odholowany na parking strzeżony. W takiej sytuacji, dzwoniąc pod wskazane poniżej numery telefonów uzyskamy informację, czy nasz pojazd, w związku z wykroczeniem znajduje się na parkingu strzeżonym. 

Dyżurny Straży Miejskiej, tel. 986 (czynny całą dobę).
Komenda Policji,  tel. 997 (czynny całą dobę).

Posiadając już wiedzę o Naszym pojeździe, w dalszym ciągu postępujemy zgodnie z poniższą wskazówką.  

 Aby odebrać pojazd odholowany na zlecenie Straży Miejskiej w Legnicy, należy:

 - załatwić formalności związane z popełnionym wykroczeniem. W tym celu, należy , stawić się w siedzibie Straży Miejskiej w Legnicy ul. Al. Rzeczypospolitej 3 (całą dobę);

- po załatwieniu powyższego, należy uregulować wpłatę za odholowanie
i parking. (wpłatę należy dokonać przelewem na nr konta BANK PKO S.A. I/O 77124014731111000025212053 według stawki podanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 07.10.2013r poz. 5220) oraz pobrać od dyżurnego straży zezwolenie na odbiór pojazdu.

- udać się na wskazany przez dyżurnego parking, celem dopełnienia pozostałych formalności niezbędnych do odbioru pojazdu.

Warunki i sposób wykonywania czynności określają:

Dziennik Ustaw z 2011r Nr 143 poz. 846 z późn. zm.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej na podstawie art. 130a ust. 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.-Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)

 Dziennik Ustaw z 2011r Nr 143 poz. 845 z póź. zm.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane Na podstawie art. 50a ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)

 LAWETA.JPG

 

 

 

 

legnica

Wtorek
13 Kwietnia 2021
Pogoda: