Straż Miejska w Legnicy  

Zespół ds. Współpracy z Placówkami
Oświatowo - Wychowawczymi

 Aleja Rzeczypospolitej 3
59 – 220 Legnica
 

 tel.  76/72-33-187fgfgfgf.jpg

          Straż Miejska w Legnicy jest zaangażowana w działania prewencyjno-edukacyjne zmierzające do poprawy bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Program prewencyjno-edukacyjny ma stałe i systematyczne oddziaływanie wychowawczo dydaktyczne wsparte stałymi kontaktami Straży Miejskiej w Legnicy z placówkami oświatowo-wychowawczymi z pedagogami, nauczycielami oraz rodzicami, w celu wypracowania u uczniów trwałej zmiany ich postaw. Celem prowadzonych prelekcji jest, zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom na terenie szkół. Przedstawienie odpowiedzialności karnej za niektóre wykroczenia.
          
Prelekcje prowadzone są na terenie miasta Legnicy w przedszkolach, szkołach, bibliotekach, świetlicach i pozostałych placówkach oświatowo-wychowawczych.

Zapraszamy wszystkie placówki Oświatowo-Wychowawcze do podjęcia współpracy z zespołem funkcjonariuszy
Straży Miejskiej w Legnicy.
 


  spec. Justyna JANUSZ
 mł. insp. Robert KUCZAK

telefon : (76) 72 33 187
 

 BLOKI TEMATYCZNE
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Przedszkola „0”

Temat I: Straż Miejska w Legnicy.
Celem spotkania jest:
- zapoznanie dzieci z wizerunkiem funkcjonariusza Straży Miejskiej;
- kto to jest strażnik, jakie ma obowiązki i czym się zajmuje na co dzień;

Temat II: Bezpieczni na drodze.
Celem spotkania jest:
- ukazanie jak bezpiecznie poruszać się drogą do i z przedszkola, zasady bezpieczeństwa dzieci na drodze, znaczenie terminów : droga, pobocze, chodnik, jezdnia, pasy, zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię;
- znaki drogowe i sygnalizacja świetlna, jestem widoczny; 

Temat III: Ryzyko kontaktu z osobą obcą.
Celem spotkania jest:
- kto to jest osoba obca?, nauka mówienia „nie”, na przykładzie - nie wsiadaj
do samochodu z nieznajomym, nie przyjmuj prezentów, słodyczy, ukazanie alternatywnych form i sposobów zachowania się, gdy dojdzie do kontaktu z osobą obcą;

Temat IV: Kontakt z obcym, agresywnym psem.
Celem spotkania jest:
- zapoznanie uczestników z zagrożeniami jakie niesie zaczepianie psów nieznanych, dokuczanie oraz jak można zachować się jak już dojdzie do spotkania z agresywnym psem;

Temat V: Codzienne zagrożenia.
Celem spotkania jest:
- przedstawienie sytuacji zagrażających dziecku w dniu codziennym: dla zdrowia lub życia (w domu, na podwórku, teren budowy, podczas zabaw), zjawiska atmosferyczne (ogień, prąd, gaz, substancje chemiczne, leki), unikanie zagrożeń , radzenia sobie
w sytuacjach trudnych (ewakuacja, telefony alarmowe, gdzie szukać pomocy, jak zwracać się o pomoc);

Temat VI: Bezpieczne zabawy zimą.
Celem spotkania jest:
- uświadomienie o zagrożeniach wynikających z nieprzemyślanej (niebezpiecznej) zabawy zimą;

Temat VII: Ogólnopolska akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”.
Celem spotkania jest:
- spotkania na wesoło oraz czytanie opowiadań, bajek przez funkcjonariuszy związanych z bezpieczeństwem, czytanie przez 20 minut.

Temat VIII: Bezpieczne wakacje.
Celem spotkania jest: 
- uświadomienie jak zachować się bezpiecznie podczas letniego wypoczynku np. nad wodą, w górach, w mieście;

Szkoła Podstawowa kl. I – III

Temat I: Bezpieczni na drodze.
Celem spotkania jest:
- ukazanie zasad prawidłowego przechodzenia przez jezdnię, zapoznanie z podstawowymi znakami drogowymi i sygnalizacją świetlna, Uświadamianie o konieczności noszenia odblasków w trakcie poruszania się po drodze i nie tylko, obowiązki wyposażenia roweru, jak ubrać się na rower, gdzie i jak poruszać się na rowerze, uświadamianie o zagrożeniach dla rowerzystów;

Temat II: Czyste środowisko, segregacja śmieci.
Celem spotkania jest:
- przyswajanie wiedzy na temat konieczności segregowania śmieci, pokazanie
do jakiego pojemnika można wrzucić np. butelkę plastikową;

Temat III: Kontakt z osobą nieznaną.
Celem spotkania jest:
- kto to jest osoba obca?, nauka mówienia „nie”, na przykładzie - nie wsiadaj do samochodu z nieznajomym, nie przyjmuj prezentów, słodyczy, ukazanie alternatywnych form i sposobów zachowania się, gdy dojdzie do kontaktu z osobą obcą;

Temat IV: Kontakt z obcym, agresywnym psem.
Celem spotkania jest:
- nauka reagowania w kontakcie z obcym psem;

Temat V: Rozsądne zabawy na śniegu.
Celem spotkania jest:
- uświadomienie zagrożeń wynikających z niebezpiecznej zabawy na śniegu;

Temat: VI: Agresja wśród rówieśników.
Celem spotkania jest:
- przedstawienie problemu agresji wśród rówieśników, sposoby rozwiązywania problemów;

Temat: VII: Bezpieczny Internet.
Celem spotkania jest:
- komunikatory Internetowe i zawieranie znajomości przez Internet, rozsądne gry
i zabawy, gry komputerowe jako forma uzależnienia

Temat VIII: Bezpieczne wakacje.
Celem spotkania jest:
- uświadomienie jak zachować się bezpiecznie podczas letniego wypoczynku np. nad wodą, w górach, w mieście;

Szkoła Podstawowa kl. IV - VIII 

Temat I: Bezpieczna droga.
Celem spotkania jest:
- zapoznanie z niezbędnikiem  młodego rowerzysty, obowiązki , zakazy , nakazy dla rowerzystów, droga dla rowerów, znaki drogowe i sygnalizacja świetlna,  „Bezpieczna rodzina na drodze”

Temat II: Bądź bezpieczny w Internecie.
Celem spotkania jest:
- uświadomienie uczniów o zagrożeniach jakie niesie Internet oraz portale społecznościowe, ukierunkowanie ich, że Internet może być pomocą naukową w zdobywaniu potrzebnej wiedzy, przestroga młodych ludzi przed nawiązywaniem kontaktów przez Internet;

Temat III: Ferie zimowe – jak bezpiecznie spędzić wolny czas.
Celem spotkania jest:
- bezpieczne zabawy na śniegu, lodowisku, w górach, stokach;

Temat IV: Czyste środowisko.

Celem spotkania jest:
- przyswajanie wiedzy na temat konieczności segregowania śmieci, pokazanie do jakiego pojemnika można wrzucić np. butelkę plastikową, jak segregować śmieci, zanieczyszczanie lasów, rozmowy na temat zakazu wywożenia śmieci do lasów czy parków;

Temat V: Odpowiedzialność prawna nieletnich.
Celem spotkania jest:
- ukazanie odpowiedzialności za czyny nieprzemyślane, pochopne i nierozsądne;

Temat VI: Uzależnienia wśród nieletnich.
Celem spotkania jest:
- uświadamianie jakie mogą być skutki palenia papierosów już w tak młodym wieku, informowanie o miejscach, w których obowiązuje zakaz palenia;

Temat VII: Agresja.
Celem spotkania jest:
- przedstawienie konsekwencji zachowań agresywnych, czynniki ryzyka takiego zachowania, odpowiedzialność za czyny;

Temat VIII: Płytka wyobraźnia to kalectwo-bezpieczne wakacje.
Celem spotkania jest:
- ukazanie jak można bezpiecznie spędach wakacje, jak zachowywać się podczas pobytu nad morzem, w górach, czy tez w swoim mieście;

Szkoły Ponadpodstawowe 

Temat I: Bezpieczeństwo w sieci.
Celem spotkania jest:
- ukazanie problemu cyberprzemocy ( pojęcie, formy, odpowiedzialność prawna);

Temat II: Agresja.
Celem spotkania jest:
- przedstawienie definicji -agresja oraz konsekwencje prawne;

Temat III: Uzależnienia.
Celem spotkania jest:
- przedstawienie problemu uzależnień (papierosy, alkohol, Internet);

legnica

Sobota
17 Kwietnia 2021
Pogoda: