STRAŻ MIEJSKA W LEGNICY

nowelogo.PNG

ALEJA  RZECZYPOSPOLITEJ 3

59-220 LEGNICA

  zgłaszanie interwencji

tel.  
986


KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W LEGNICY

Mirosław GIEDROJĆ
tel. 76 72 33 180 


KIEROWNIK REFERATU OPERACYJNEGO

Izabela WAWRZONKOWSKA
tel. 76 72 33 182 
e-mail: iwawrzonkowska@sm.legnica.eu


SEKRETARIAT

mł. spec. Agnieszka RAKOCZY
tel.  76 72 33 180
fax.  76 72 33 198
e-mail: sekretariat@sm.legnica.eu


ZESPÓŁ DYŻURNYCH

Tel. alarmowy 986

tel. 76 72 33 185
 tel.komórkowy  604 217 540
  fax. 76 72 33 191


 ZESPÓŁ MONITORINGU MIEJSKIEGO

mł. insp. Konrad SZCZEPAŃSKI
  tel. 76 72 33 185 

 fax. 76 72 33 191
e-mail: monitoring@sm.legnica.eu


KONTAKT Z MEDIAMI

st. insp. Jacek ŚMIGIELSKI
tel.  76 72 33 188
e-mail: jsmigielski@sm.legnica.eu

spec. Justyna JANUSZ
tel. 76 72 33 187
e-mail: jjanusz@sm.legnica.eu


SAMODZIELNE STANOWISKO
ds. KADR I SZKOLENIA

insp. Danuta TEKLIŃSKA
tel. 76 72 33 184

e-mail: kadry@sm.legnica.eu


REFERAT ds. FINANSOWO - KSIĘGOWYCH

 główna księgowa Anna GRYGAJTIS
tel. 76 72 33 180
e-mail: agrygajtis@sm.legnica.eu


ZESPÓŁ ds. PLANOWANIA, NADZORU I KONTROLI
SŁUŻB PATROLOWYCH

st. insp. Marcin NIEWIADOMSKI
tel. 76 72 33 189
e-mail: mniewiadomski@sm.legnica.eu


ZESPÓŁ ds. ESTETYZACJI

st. insp. Jacek ŚMIGIELSKI
tel. 76 72 33 188
e-mail: jsmigielski@sm.legnica.eu 


ZESPÓŁ ds. WSPÓPRACY Z PLACÓWKAMI
OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYMI

spec. Justyna JANUSZ
tel. 76 72 33 187
e-mail: jjanusz@sm.legnica.eu 


 ZESPÓŁ ds. POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH
O WYKROCZENIA

st. insp. Mieczysław MULKA
tel.  76 72 33 197
e-mail: mmulka@sm.legnica.eu

insp. Rafał BÓL
tel. 76 72 33 197

e-mail:
rbol@sm.legnica.eu


SAMODZIELNE STANOWISKO
ds. ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH

st. insp. Piotr MAZUREK
tel. 76 72 33 181
e-mail: administracja@sm.legnica.eu


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Paweł FILIPEK
666 040 511
e-mail:
iod@sm.legnica.eu


 

legnica

Piątek
26 Lutego 2021
Pogoda: