Dystynkcje i Umundurowanie

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich).

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzory:
1) umundurowania,
2) dystynkcji,
3) legitymacji,
4) znaków identyfikacyjnych
- strażników gminnych (miejskich) oraz warunki i sposób ich noszenia.

 WZORY DYSTYNKCJI

DD.png

DD1.png

 

 

 

 

 WZORY UBIORU SŁUŻBOWEGO:

ZAŁĄCZNIK Nr 1

Przechwytywanie3.JPG

 WZORY UBIORU SPECJALNEGO:

ZAŁĄCZNIK Nr 3

Przechwytywanie4.JPG

 WZORY NAKRYĆ GŁOWY:

ZAŁĄCZNIK Nr 4

Przechwytywanie5.JPG


Przechwytywanie6.JPG2.JPG 

Załącznik Nr 5 

 WZÓR STYLIZOWANEGO WIZERUNKU ORŁA W KORONIE

Przechwytywanie15.JPG


1. Dla straży gminnej
Przechwytywanie14.JPG
2. Dla straży miejskiej
Stylizowany wizerunek orła tłoczony z metalu koloru żółtego lub haft komputerowy żółty na tle granatowym. Wymiary 55 mm × 55 mm.

 Załącznik Nr 6 


WZÓR SZNURA GALOWEGO

Przechwytywanie13.JPG

Sznur galowy w kolorze żółtym jednakowy dla wszystkich strażników

 

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ STRAŻNIKA STRAŻY GMINNEJ (MIEJSKIEJ)

 ZAŁĄCZNIK Nr 8

1. Wzór legitymacji dla straży miejskiej

 Pierwsza strona legitymacji: 

- legitymacja pokryta giloszem koloru żółtego, 
- napisy w kolorze czarnym.

 Przechwytywaniew8.JPG

Odwrotna strona legitymacji: 

Przechwytywaniej10.JPG

- gilosz jak na stronie 1, 
- stylizowany orzeł straży miejskiej, 
- napisy w kolorze czarnym. 
  Uwaga: 

Legitymacja jest dwustronnie laminowana folią plastikową.

Przechwytywaniel11.JPG

  Pierwsza strona legitymacji:
- legitymacja pokryta giloszem koloru żółtego,
- napisy w kolorze czarnym.

Przechwytywanief9.JPG

   Odwrotna strona legitymacji:
- gilosz jak na stronie 1,
- stylizowany orzeł straży gminnej,
- napisy w kolorze czarnym.
  Uwaga:
  Legitymacja jest dwustronnie laminowana folią plastikową.

 ZAŁĄCZNIK Nr 9

 WZORY ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO

Przechwytywanie7.JPG

 

legnica

Piątek
26 Lutego 2021
Pogoda: